Category Archives: Forskning

Hvem har ansvar for forskningsformidlingen?

av markedssjef Trine Romskoug

Rikke Pedersen opplevde en total omveltning i sin hverdag som forsker, den dagen Eyjafjallajökull eksploderte. Som leder av NordVulk senteret, gikk hun over natten fra å forske, til å bli kommunikatør. Dette likte hun dårlig.

Pettersen var en av foredragsholderne på et seminar i regi av NUAS (Det nordiska universitetsadministratörssamarbetet) om forskningskommunikasjon i Tromsø i januar. Der møttes representanter fra alle de store universitetene og høgskolene i Norden, også to fra NITH.

Det var stort engasjement rundt hva som skal til for at ansatte, studenter og samfunnet for øvrig blir holdt orientert om forskningen som utøves på den enkelte utdanningsinstitusjon, og det er tydelig at NITH ikke er alene om å se på dette som en utfordring. Men foredragsholderne var nokså splittet i sine synspunkter på forskningsformidling.

Rikke Pedersen, som er forsker og leder av NordVulk Centre på Island, var klar på at forskere bør forske og kommunikasjonsavdelingene bør kommunisere.

På den andre siden stiftet vi bekjentskap med Randy Olson, tidligere biologiforsker og nå filmskaper i Hollywood.  Han har på en finurlig måte klart å kombinere forskning og film. Filmene hans er ofte relatert til forskning på global oppvarming. Olson mener bestemt at forskere må ta sin del av ansvaret med å kommunisere forskningen. Han sa blant annet at forskere kan bli mye flinkere historiefortellere, og gjennom det formidle hva de forsker på.

NITH arbeider også med forskningsformidling, men det er utfordrende. Det er mange målgrupper som skal nås – ansatte, studenter og samfunnet for øvrig.

Vi jobber spesielt med å formidle forskningen til studenter og ansatte. Vi har tiltak som for eksempel fredagspresentasjoner som er åpne for alle ansatte og en gruppe av våre forskere jobber med å finne måter å drive forskningsbasert undervisning på. I en fokusgruppe med bachelorstudenter ved NITH i 2009, viste det seg at mange ikke oppfatter forskning som noe spennende eller relevant i utdanningen. Her har vi helt klart en jobb å gjøre.

Vi vet alle hvor vanskelig det er å få innpass i dagspressen, og jeg tror det er her ”slaget står” når vi skal formidle forskningen til allmennheten. Forskere får betalt i form av anerkjennelse og penger for publisering på konferanser og i forskningstidsskrifter. Slik publisering er også mest nærliggende for forskerne. De opplever derimot liten gevinst av å få publisert forskningsarbeidet sitt i dagspressen. Mange prioriterer kanskje derfor å snakke til sine egne, altså andre forskere, framfor å kommunisere til allmennheten.

Jeg tror at den beste måten å lykkes på, er å jobbe sammen om formidlingen. Forskerne våre kan med fordel bidra til å bygge sin egen merkevare ved å være mer synlig, for eksempel på blogger, i diskusjonsforumer og sosiale medier. Det er forskeren som er ekspert på sitt fagområde og som best kan fortelle om sitt arbeid.  Så kan vi kommunikatører komme inn fra sidelinjen om ønskelig og hjelpe til med det vi er gode på, lage og formidle historiene, som Randy Olson var så opptatt av. Vi har allerede flere forskere som er gode på å markedsføre seg selv og som fører til formidling i dagspressen.

Siden NITH er en forholdsvis liten høgskole, bør det ikke være vanskelig å få kommunisert det forskningsarbeidet som gjøres. I Norge er NITH blant de utdanningsinstitusjonene som produserer flest forskerpoeng pr. forsker. Dette kan vi alle være stolte av og bidra med å ”løfte fram i lyset”. Det er bare å brette opp ermene!

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Filed under Forskning