Category Archives: Studentpolitikk

Sterkt møte med universitetsansatte som blir forfulgt i sitt hjemland

Skrevet av administrasjonssjef ved NITH, Jan Duvaland

Mandag kveld fikk jeg anledning til å delta ved utdelingen av Universitetet i Oslo sin Menneskerettighetspris for 2012. Den kalles også for Leo Eitinger-prisen, oppkalt etter en jødisk vitenskapsmann som overlevde opphold i tyske konsentrasjonsleirer og senere ble professor i psykiatri ved UiO.

Årets pris gikk til Robert Quinn som stifter av og direktør ved Scholars at Risk (SAR). Dette er en organisasjon som arbeider for å fremme akademisk frihet og for å beskytte truede akademikere.  I autoritære regimer blir det utøvet et stort press for å bringe regimekritikere til taushet. Lærere og forskere blir observert og sjekket, da myndighetene vet at de har store påvirkningsmuligheter overfor sine studenter.

SAR driver både et preventivt arbeid ved å ha observatører i mange land som rapporterer om situasjonen ved universitetene, og de hjelper truede personer ut av landet ved at de får opphold ved et universitet som er med i SAR. En invitasjon til å oppholde seg ved X universitet i Y land kan være den muligheten som en akademiker får for å jobbe i frihet en periode.

NITH er medlem i SAR og som institusjonskontakt var jeg også med på medlemsmøtet for SAR Norge der Robert Quinn var til stede sammen med to professorer og en journalist som er på opphold i Norge gjennom SAR. Det var sterke møter, først med professoren og skuespilleren fra Syria som fremførte en monolog der hun fremstilte en som blir forhørt av landets militærmakt. Minst like sterkt var det å se dokumentarfilmer laget av en journalist fra Iran som hadde vært fengslet flere ganger, og å møte professoren fra Eritrea som før Norgesoppholdet har vært i Tyskland da han blir forfulgt i sitt hjemland.

SAR gjør en stor innsats for ytringsfriheten og har også øyne rettet mot demokratier der akademikere blir fratatt sin frihet ved å bli isolert eller brakt til taushet gjennom mer sofistikerte metoder enn i de autoritære regimene. I noen tilfelle samarbeider de med Amnesty og andre menneskerettighetsorganisasjoner. I Norge er det også et samarbeid med SAIH, Studentenes og Akademikerenes Internasjonale Hjelpefond som for tiden jobber med å få til lignende hospitantordninger for studenter som blir forfulgt for sine ytringer i hjemlandet.

NITH er medlem av SAR og betaler medlemskontingent. Vi vil kunne få besøk av en av de som er på gjesteopphold i Norge gjennom SAR, og som enkeltpersoner kan vi engasjere oss i kampanjer som drives av SAR, f.eks. henvendelser til myndigheter i forbindelse med rettsaker og fengslinger.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Filed under IT og samfunn, Studentpolitikk, Utdanning

NITO studentenes fagkonferanse for IT 2012

Skrevet av Ida Bergum, student ved NITH. Også publisert på nitostudentene.com.

NITO studentene avholdt fagkonferansen for IT 21.-23. september i NITOs konferansesenter. Det var NITO studentmedlemmer fra hele Norge, som går IT relaterte utdanningsretninger. Vi var 29 deltagere, tre representanter fra studentstyret og to fra NITOs sektretariat. Skolene som var representert var: UiT, HiSt, HiÅ, HiB, UiA Grimstad, HiT, HiN, HiØ Halden, HiOA, NITH og UiO.

Fredagen dro vi på besøk til Telenor på Fornebu. Vi ble vist rundt av NITO tillitsvalgte: Harald Stavn. Senteret har over 140.800 kvadratmeter kontorareal med kapasitet til over 7000 arbeidsplasser, 220 møterom, treningssenter, restauranter, cafeer, kiosk, massasje, fysioterapi og mye mer. Vi fikk omvisning på innovasjonssenteret hvor vi fikk se en utrolig kul 3D film om Telenor. På avdelingen for innovasjon forskes det mye på effektivisering av hjelpemidler i helsesektoren med bruk av teknologi. De driver og mye med forskning på NFC (Near Field Communication) og bruk av Smartphones. Til slutt fikk vi presentert Telenor sine satsningsområder i Norge og verden, fikk en innsikt i bedriften og en presentasjon av deres nyeste tilskudd til telenor-familien: Streamingtjenesten Comoyo. Det var utrolig interessant og moro å få en omvisning i det fantastiske bygget og høre alt det utrolige de driver med.

På kvelden dro vi på Peppes og fikk muligheten til å bli bedre kjent.


Lørdag morgen var det tid for presentasjoner fra skolene og studieretningene. Presentasjonen skulle fokusere på de positive, men også de negative erfaringene og utfordringer vi støter på som IT-studenter i Norge. Det var et stort sprik i f.eks praksis i utdannelsen. NITH, HiØ og HIST er skoler som har god kontakt med næringslivet, mens HiOA, HiBu og HiÅ ikke var fornøyd med sitt tilbud om praksis og skolens kontakt med næringslivet. En annen ting som ble nevnt av samtlige skoler er kvaliteten på foreleserne. Noen skoler var totalt sett svært fornøyde, mens andre hadde større utfordringer.

Etter lunsj kom Roger fra UiO for å lære oss om alternativ formidling av matematikk og informatikk. Han bruker praktiske og enkle metoder for å lære bort avansert matte og informatikk. Han hadde med seg et prosjekt han har jobbet med over flere år: «Smarte sjongleringsballer». Sjongleringsballene var programmert med Arduino. Ballene var programmert til å skifte farge når de var i luften, og kunne også bli programmert om til forskjellige instrumenter med lyd. Utrolig kult!

Vi ble på slutten av lørdagen delt inn i team, hvor vi skulle jobbe med å finne tre problemstillinger innen IT utdanningen i Norge. Så begynte plenumsdiskusjonen. De tre problemstillingene som ble diskutert fram var: Øke kvalitet på forelesere, kontakt med næringslivet og bedre/mer konkret informasjon rundt linjene, slik at studentene velger det som er rett studie og skole for dem. På kvelden dro vi og spiste på Venner, og NITH hadde åpnet studentkroa #FuBar for deltagerne på konferansen.

Søndag morgen startet med morgengymnastikk før vi begynte med workshops i regi av Stig Kleven, rådgiver i NITO. Vi ble delt inn grupper, hvor hver av gruppene skulle lage forsiden på Teknisk Ukeblad eller Refleks med et fremtidsbilde av NITO og IT.

På den siste delen av konferansen hadde vi café-workshops. Oppgavene gikk ut på å komme med innspill til hva NITO konkret kan gjøre for å få IT mer på banen. Utrolig mange og gode forslag.

Tilslutt vil jeg takke alle deltagerne på fagkonferansen for IT 2012 og NITO studentene for et utrolig flott og vellykket arrangement.

Legg igjen en kommentar

Filed under IT og samfunn, Studentpolitikk, Utdanning

Hva skal jeg gjøre når jeg blir stor?

Skrevet av Glenn Ytterdal, tidligere student ved NITH.

– Jeg tenker aldri på fremtiden. Den kommer tidsnok, sa Albert Einstein.

Mens noen få studenter har fremtidsplanene klare, er nok dette et ordtak som heller få studenter kjenner seg igjen i. ”Finnes det en jobb til meg?” ”Hva kan jeg bli med utdanningen min?” er nok spørsmål med høyere relevans og en kilde til frustrasjon for den store massen. Jeg har troen på at mye av dette grunner i usikkerheten om hva man faktisk kan bruke lærdommen sin til, hvordan en skal bidra til samfunn og arbeid.

Kjenner du deg igjen i dette? La meg da berolige deg med noen ord fra mine erfaringer rundt høyere utdanning og tiden etter.

Personlig synes jeg det har vært en stadig mer krevende overgang i transaksjonene mellom livssituasjonene jeg har vært igjennom så langt. Overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen var myk, overgangen fra ungdomsskolen til videregående var litt mer krevende, før det virkelig tok seg opp da jeg begynte på høyere utdanning.

Å begi seg ut på høyere utdanning er ingen lekestue. Det er en veldig todelt tilværelse, hvor det på den ene siden krever veldig mye av studentene, og på den andre siden gir veldig mye til studentene. Å være student er uten tvil fantastisk moro og veldig givende. Jeg har stortrivdes gjennom studiene mine på NITH, og det har vært et forberedende steg mot det å ta fatt på karrieren. La meg gi deg et eksempel:

Etter å ha fullført min bachelor i e-business fra NITH våren 2011, arbeider jeg nå i konsulentselskapet Accenture. Accenture er en enormt stor organisasjon som leverer tjenester gjennom et mangfoldig spekter av fag. Dette gav meg muligheten til å sikte meg inn på det jeg ønsket å jobbe med. Gjennom studiet har jeg blitt eksponert for en lang rekke fagområder – og etter intens konkurranse med andre fag fant jeg mitt favorittområde. Jeg landet på et fag jeg kun hadde hatt i ett semester på NITH (Business Intelligence), og jeg husker ofte fra tid til annen at jeg tenkte for meg selv: ”Vil jeg ha noe å bidra med her i arbeidslivet”? Og det tror jeg er en mentalitet mange studenter deler, uavhengig av fagområde. Svaret er: Ja! Det har du!

Jeg har mistet tellingen på hvor mange ganger jeg har blitt fortalt at et studium bare er en start, og at det er først når en begynner å jobbe at den virkelige læringen starter. Jeg har også mistet tellingen på hvor mange ganger jeg har tenkt at dette er vås. Tja, ved ettertanke er jeg vel overbevist om at det ligger noe i disse kloke ordene.

Da jeg kom inn i Accenture, var de første ukene tilbake på skolebenken, men med virkelighetsnære scenarioer og verktøy jeg selv vil bruke i prosjekt. Med en læringskurve som hadde fått Newton til å snu seg i grava, var det en utrolig flott mestringsfølelse. Hadde dette vært mulig uten å studere først? Nei, det tror jeg ikke.

Det er nå, i tiden etter, at jeg ligger våken om natten og endelig kan vedkjenne meg verdien i det jeg tidligere har blitt fortalt og lært. Å studere har gitt meg det grunnlaget jeg trenger for å fungere – og for å fortsette å lære.

Jeg vil tro at min appell til deg som studerer, er ikke å bekymre deg for mye om å prestere i fremtiden. Ikke å bekymre deg for dette nå – men fokuser heller på å få så mye som mulig ut av studiet. Noen vil si at det går hånd i hånd? Kanskje. Jeg tror likevel at hvis du ikke tar deg tid til å nyte studiet, så vil du heller ikke få det meste ut av det, kunnskapsmessig.

Studietiden er en fantastisk tid som kan by på alt mellom undervisning fra doktorgradkvalifiserte til lave ølpriser. Stor som liten vil alle finne en plass i et studentsamfunn, i et mangfold av personligheter og egenskaper som ikke kan beskrives som annet enn en herlig suppe av kloke hoder. Dette er tiden for å knytte til seg livslange venner, for å lære – og for å snekre sammen en pakke som skal gjøre deg både attraktiv og kapabel til å bidra som arbeidstaker.

Er du student? Da er tiden din! Grip den, og gjør det meste ut av den!

1 kommentar

Filed under Studentpolitikk, Utdanning

Organisasjonsskifte

Skrevet av Glenn Ytterdal, student ved NITH.

Mars og april er tiden for politiske årsmøter. Men det er ikke bare de politiske partiene som samler sine topptillitsvalgte i denne perioden.

Studentorganisasjoner Norge rundt gjennomfører nå også sine årsmøter, hvor det blant annet velges påtroppende representanter for kommende periode.

Spesielt hyggelig er det å se at flere av studentorganisasjonene fremover skal ledes av kvinner. NITO-Studentene har, for første gang på flere år, fått en kvinnelig leder. Pedagogstudentene skal igjen ledes av en kvinne, og selv om Norsk Studentorganisasjon skal ledes av herr Kim Orlin, utgjør jenteandelen i styret 50 %.

Det er særlig hyggelig å se at studentsamfunnet ved NITH i kommende periode skal ledes av Helene Roberts, som vil være den første kvinnelige lederen etter at sentraliseringen av skolene fant sted.

Sammen med Roberts vil også Maria Enersen og Christina Elles være med på å utgjøre styret på fem personer.

På en utdanningsinstitusjon som til dels er mannsdominert, tror jeg det er sunt å engasjere kvinner i studentsamfunnet og at dette vil være et sunt tilskudd til et allerede godt fungerende organ. Hva jentene vil satse på det kommende året, er uvisst, men jeg har god tro på at de vil sørge for at studentene ved NITH vil føle seg godt ivaretatt.

Sammen med Roberts, Enersen og Elles skal også Alexander Holteberg Lund og Niklas Myklebost være representanter til NITH Studentsamfunnets arbeidsutvalg.

Studentsamfunnet har siden organisasjonsomstillingen i 2007 hatt en sterk vekst og tilbyr i dag et bredt utvalg av aktiviteter til studentene. Med et sterkt forankret fundament har også kontinuiteten mellom styreperiodene bedret seg, og det er nå høye forventninger til gjengen som skal lede oss igjennom det kommende året.

Jeg har god tro på at studentsamfunnet vil vise oss sine beste sider, og at vi vil se nye arrangementer som avholdes og flere fagpolitiske saker som løses.

Jeg har i løpet av min tid på NITH fått være en del av det engasjementet som eksisterer ved skolen, og det har vært en fornøyelig opplevelse. Jeg gleder meg til å følge organisasjonen i tiden som kommer, og se den stadige veksten og engasjementet som nå utgjør studentsamfunnet NITH.

Legg igjen en kommentar

Filed under Studentpolitikk, Utdanning